Får bok, 1996/2004, Arla minior

Text, form och illustration: Jeanette Milde

En faktabok om fåret.  Vilka delar heter vad som mule, svans och klövar? Vad äter fåret? Vad heter fårets barn? Vad får vi av fåret? Boken ingår i läromedelsmaterialet Arla minior om bondens olika djur, gården, maten och kroppen. Illustrationer men framförallt fotografier.
Till boken finns även ’’Kluringar’’ (frågekort).

Gris bok, 1996/2004, Arla minior

En faktabok om grisen.  Vilka delar heter vad som tryne, svans och klövar? Vad äter grisen? Vad heter grisens hem? Vad får vi av grisen? Boken ingår i läromedelsmaterialet Arla minior om bondens olika djur, gården, maten och kroppen. Illustrationer men framförallt fotografier.
Till boken finns även ’’Kluringar’’ (frågekort).

Katt bok, 1996 och 2004, Arla minior

Text, form och illustration: Jeanette Milde

En faktabok om katten. Varifrån kommer den? Vilka delar heter vad som nos, svans och tass? Hur kan katten lapa mjölk med tungan? Vad tycker katten om att göra? Hur bär man en katt? Boken ingår i läromedelsmaterialet Arla minior om bondens olika djur, gården, maten och kroppen. Illustrationer men framförallt fotografier.

Till boken finns även ’’Kluringar’’ (frågekort).

Bondens maskiner, Arla minior

Text och form: Jeanette Milde

En lärobok om bondens olika maskiner och redskap som traktor, ringvält, harv, skördetröska, plog och såmaskin. Boken ingår i läromedelsmaterialet Arla minior om bondens olika djur, gården, maten och kroppen. Illustrationer men framförallt fotografier. Till boken finns också ’’Kluringar’’ (frågekort).