Undra undersöker mätningen, Stockholms läns landsting 2011

Bild och text: Jeanette Milde i samarbete med arbetsterapeut Ylva Bergh. Animering: Katja Bertell  Projektledare: Katarina Kindwall

Hur kan man förbereda ett barn med cp-skada inför sin första CPUP-mätning? Det var frågeställningen som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ställde sig. Hur kunde de få barnen att känna sig delaktiga? Arbetsterapeut Ylva Bergh fick en idé om att en saga kunde vara modellen. Projektledare blev Katarina Kindwall som kontaktade mig för uppdraget saga och Katja Bertell för att göra film av sagan.
LÄS MER om projektet.